preskoči na sadržaj
VIJESTI

N A T J E Č A J za popunu radnih mjesta

Osnovna škola Stjepana Cvrkovića

Stari Mikanovci

Vladimira Nazora 18a

KLASA: 602-02/20-01/115

URBROJ: 2188-28/20-01

15. listopada 2020.

 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20 )  i Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Stjepana Cvrkovića Stari Mikanovci, ravnatelj Škole raspisuje

 

N A T J E Č A J

za popunu radnih mjesta

 

  1. STRUČNI SURADNIK PEDAGOG, određeno vrijeme, puno radno vrijeme, 40 sati tjedno, 1 izvršitelj
  2. UČITELJ ENGLESKOG JEZIKA, neodređeno vrijeme, nepuno radno vrijeme, 20 sati tjedno,1 izvršitelj
  3. UČITELJ INFORMATIKE, neodređeno vrijeme, nepuno radno vrijeme, 20 sati tjedno, 1 izvršitelj

UVJETI:  Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

(NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj

školi (NN 6/19).

 

U pisanoj prijavi za natječaj (zamolbi) kandidati obvezno navode osobne podatke: ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu, kontakt- broj telefona, e-mail adresu i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuju. Pisanu prijavu potrebno je vlastoručno potpisati.

 

Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis, dokaz o stručnoj spremi, domovnicu i uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci), elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnopravnom statusu.  

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici i ne vraćaju se kandidatu nakon završetka natječajnog postupka.

Kandidat koji bude izabran, dužan je dostaviti izvornike traženih isprava prije zaključivanja ugovora o radu.

 

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.


Kandidati koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o tom statusu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18) dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o invaliditetu.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 48. Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19) dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, potvrdu o statusu vojnog/civilnog invalida rata i dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/19) uz prijavu na natječaj dužan je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf


Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Kandidati prijavom na natječaj daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

 

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti procjeni odnosno vrednovanju iz područja prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje OŠ Stjepana Cvrkovića Stari Mikanovci  http://os-scvrkovica-stari-mikanovci.skole.hr/.

 

Tri dana prije održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti odnosno vrednovanja kandidata na službenoj stranici škole http://os-scvrkovica-stari-mikanovci.skole.hr/ objavit će se mjesto, način provjere lista kandidata te datum i vrijeme.

 

Rok za dostavu zamolbi je osam dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole.

Prijave sa životopisom i potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta dostaviti neposredno ili poštom na adresu škole:

Osnovna škola Stjepana Cvrkovića, 32284 Stari Mikanovci,

Vladimira Nazora 18a, uz naznaku «za natječaj».

 

Ako kandidat ne pristupi procijeni, odnosno testiranju, smatra se da je odustao od prijave na natječaj.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku putem mrežne stranice Škole

http://os-scvrkovica-stari-mikanovci.skole.hr/.

 

 

                                                                     Ravnatelj škole:

                                                                     Đuro Škrget, prof.


Priloženi dokumenti:
Natjecaj_za_objavu.pdf (598.16 KB)

Pošalji prijatelju Pošalji prijatelju
objavio: Vlado Karajko   datum: 15. 10. 2020.

  

Tražilica

Školski dokumenti
Priloženi dokumenti:
Odluka o ustroju Kataloga informacija.doc
Katalog informacija.doc
Odluka o imenovanju sluzbenika za informiranje.doc
Kucni red Skole.pdf
Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave.pdf
Odluka o imenovanju sluzbenika za zastitu podataka.pdf
SPP 2018. 2019..pdf
Procedura o stvaranju ugovornih obveza.pdf
Procedura pracenja i naplate priphoda i primitaka.pdf
Godisnji plan za 2019 2020.pdf
Skolski kurikulum 2019 2020.pdf
Procedura zaprimanja racuna,provjera i pravovremeno placanje.pdf
Statut - 2019.pdf
Pravilnik o nacinu i postupku zaposljavanja te vrednovanju kandidata.pdf
Skolski preventivni program 2019 2020.pdf
Godisnje izvjesce 2019.pdf
Procedura o stvaranju ugovornih obveza.pdf
Procedura blagajnickog poslovanja 2019.pdf
Procedura blagajnickog poslovanja.pdf
Procedura o izdavanju i obracunu naloga za sluzbeni put 2019.pdf
Procedura o izdavanju i obracunu naloga za sluzbeni put.pdf
Procedura stjecanja i upravljanja nekretninama 2019.pdf
Procedura stjecanja i upravljanja nekretninama.pdf
Procedura zaprimanja e-racuna, provjera i placanja 2019.pdf
Procedura zaprimanja e-racuna, provjera i placanja.pdf
Procedura zaprimanja racuna, provjera i placanja.pdf
Procedura pracenja i naplate prihoda .pdf
PRAVILNIK O RADU 2020.pdf
GODISNJI PLAN ZA 2020-2021.pdf
Skolski kurikulum 2020 2021.pdf
Financijski izvjestaj za 2020. godinu.pdf
Referentna stranica fina.izvjestaja za 2020. godinu.pdf
Biljeske uz fin.izvjesce za 2020. godinu.pdf
Prijedlog financijskog plana za 2021.pdf
Obrazlozenje financijskog plana 2021.pdf
PLAN NABAVE ZA 2021..pdf
Proracun 12-2020 ISPRAVAK.pdf


Oglasna ploča
Učitavanje RSS feeda je završilo s greškom: nema podataka

Kalendar
« Veljača 2021 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
Prikazani događaji


Učitavanje RSS feeda je završilo s greškom: 404

 

RADIO  VIDEO  GLAZBA


Korisni linkovi
Dnevni tisak

Naš zavičaj

Foto galerije


Arhiva dokumenata

Brojač posjeta
Ispis statistike od 5. 1. 2011.

Ukupno: 299897
Ovaj mjesec: 3940
Ovaj tjedan: 719
Danas: 94

 

Trenutno posjetitelja:

preskoči na navigaciju