preskoči na sadržaj
VIJESTI

N A T J E Č A J za popunu radnih mjesta

Osnovna škola Stjepana Cvrkovića

Stari Mikanovci

Vladimira Nazora 18a

KLASA: 602-02/20-01/115

URBROJ: 2188-28/20-01

15. listopada 2020.

 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20 )  i Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Stjepana Cvrkovića Stari Mikanovci, ravnatelj Škole raspisuje

 

N A T J E Č A J

za popunu radnih mjesta

 

  1. STRUČNI SURADNIK PEDAGOG, određeno vrijeme, puno radno vrijeme, 40 sati tjedno, 1 izvršitelj
  2. UČITELJ ENGLESKOG JEZIKA, neodređeno vrijeme, nepuno radno vrijeme, 20 sati tjedno,1 izvršitelj
  3. UČITELJ INFORMATIKE, neodređeno vrijeme, nepuno radno vrijeme, 20 sati tjedno, 1 izvršitelj

UVJETI:  Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

(NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj

školi (NN 6/19).

 

U pisanoj prijavi za natječaj (zamolbi) kandidati obvezno navode osobne podatke: ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu, kontakt- broj telefona, e-mail adresu i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuju. Pisanu prijavu potrebno je vlastoručno potpisati.

 

Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis, dokaz o stručnoj spremi, domovnicu i uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci), elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnopravnom statusu.  

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici i ne vraćaju se kandidatu nakon završetka natječajnog postupka.

Kandidat koji bude izabran, dužan je dostaviti izvornike traženih isprava prije zaključivanja ugovora o radu.

 

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.


Kandidati koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o tom statusu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18) dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o invaliditetu.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 48. Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19) dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, potvrdu o statusu vojnog/civilnog invalida rata i dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/19) uz prijavu na natječaj dužan je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf


Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Kandidati prijavom na natječaj daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

 

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti procjeni odnosno vrednovanju iz područja prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje OŠ Stjepana Cvrkovića Stari Mikanovci  http://os-scvrkovica-stari-mikanovci.skole.hr/.

 

Tri dana prije održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti odnosno vrednovanja kandidata na službenoj stranici škole http://os-scvrkovica-stari-mikanovci.skole.hr/ objavit će se mjesto, način provjere lista kandidata te datum i vrijeme.

 

Rok za dostavu zamolbi je osam dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole.

Prijave sa životopisom i potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta dostaviti neposredno ili poštom na adresu škole:

Osnovna škola Stjepana Cvrkovića, 32284 Stari Mikanovci,

Vladimira Nazora 18a, uz naznaku «za natječaj».

 

Ako kandidat ne pristupi procijeni, odnosno testiranju, smatra se da je odustao od prijave na natječaj.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku putem mrežne stranice Škole

http://os-scvrkovica-stari-mikanovci.skole.hr/.

 

 

                                                                     Ravnatelj škole:

                                                                     Đuro Škrget, prof.


Priloženi dokumenti:
Natjecaj_za_objavu.pdf (598.16 KB)

Pošalji prijatelju Pošalji prijatelju
objavio: Vlado Karajko   datum: 15. 10. 2020.

  

Tražilica

Školski dokumenti
Priloženi dokumenti:
Odluka o ustroju Kataloga informacija.doc
Katalog informacija.doc
Odluka o imenovanju sluzbenika za informiranje.doc
Kucni red Skole.pdf
Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave.pdf
Odluka o imenovanju sluzbenika za zastitu podataka.pdf
SPP 2018. 2019..pdf
PLAN NABAVE ZA 2019..pdf
Procedura o stvaranju ugovornih obveza.pdf
Procedura pracenja i naplate priphoda i primitaka.pdf
Godisnji plan za 2019 2020.pdf
Skolski kurikulum 2019 2020.pdf
Procedura zaprimanja racuna,provjera i pravovremeno placanje.pdf
Statut - 2019.pdf
Pravilnik o nacinu i postupku zaposljavanja te vrednovanju kandidata.pdf
Skolski preventivni program 2019 2020.pdf
Godisnje izvjesce 2019.pdf
BILJESKE UZ FINANCIJSKO IZVJESCE ZA 2019.pdf
FINANCIJSKI IZVJESTAJ ZA 2019.pdf
Financijski plan za 2020 projekcija 2021-2022.pdf
Obrazlozenje financijskog plana 2020 (2).pdf
Procedura o stvaranju ugovornih obveza.pdf
Procedura blagajnickog poslovanja 2019.pdf
Procedura blagajnickog poslovanja.pdf
Procedura o izdavanju i obracunu naloga za sluzbeni put 2019.pdf
Procedura o izdavanju i obracunu naloga za sluzbeni put.pdf
Procedura stjecanja i upravljanja nekretninama 2019.pdf
Procedura stjecanja i upravljanja nekretninama.pdf
Procedura zaprimanja e-racuna, provjera i placanja 2019.pdf
Procedura zaprimanja e-racuna, provjera i placanja.pdf
Procedura zaprimanja racuna, provjera i placanja.pdf
Procedura pracenja i naplate prihoda .pdf
ZBIRNO Tablice financijskog plana proracunskog korisnika proracuna za 2019 i projekcija 2020-2021.pdf
Obrazlozenje financijskog plana 2019.pdf
PRAVILNIK O RADU 2020.pdf
GODISNJI PLAN ZA 2020-2021.pdf
Skolski kurikulum 2020 2021.pdf


Oglasna ploča
Učitavanje RSS feeda je završilo s greškom: nema podataka

Kalendar
« Studeni 2020 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
Prikazani događaji


Učitavanje RSS feeda je završilo s greškom: 404

 

RADIO  VIDEO  GLAZBA


Korisni linkovi
Dnevni tisak

Naš zavičaj

Foto galerije


Arhiva dokumenata

Brojač posjeta
Ispis statistike od 5. 1. 2011.

Ukupno: 291254
Ovaj mjesec: 3724
Ovaj tjedan: 837
Danas: 24

 

Trenutno posjetitelja:

preskoči na navigaciju