STVARANJE SVIJETA

Zadatak sa spajanjem parova

Spoji riječ ili sliku zdesna s odgovarajućim parom na lijevoj strani.
1. dan
2. dan
3. dan
4. dan
5. dan
6. dan
7. dan